Rozdział 11 - Powrót do Krakowa w którym nie ma już Żydów

Aus PemperWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
<- Vorhergehendes Kapitel lesen - Nächstes Kapitel lesen ->
Zdjęcie dzisiejszego Krakowa
Zdjęcie dzisiejszego Krakowa

Z 56 000 Żydów mieszkających w Krakowie przed wojną po wojnie do tego miasta powróciło jedynie 4000. Prawie cała rodzina Mietka Pempera, łącznie ok. 70 osób, została zamordowana. Wielu z tych, którzy powrócili niebawem przesiedliło się do Kanady, Ameryki Południowej, Australii, USA czy Palestyny. Obecnie na początku XXI wieku, po upływie prawie 600 lat żydowskiej historii Krakowa w tym mieście mieszka zaledwie 200 Żydów.

Inhaltsverzeichnis

Rodzina Mietka Pempera

Grób Jakuba ben Gabriela Pempera, 1888-1963 (ojca  Mietka Pempera) Augsburg, cmentarz żydowski, Haunstetter Straße
Grób Jakuba ben Gabriela Pempera, 1888-1963 (ojca Mietka Pempera) Augsburg, cmentarz żydowski, Haunstetter Straße
Grób Reginy Pemper w Krakowie
Grób Reginy Pemper w Krakowie
Stefan Pemper
Stefan Pemper
Od prawej Mietek Pemper, jego matka i jego ojciec
Od prawej Mietek Pemper, jego matka i jego ojciec

Młodszy brat Mietka, Stefan, przeprowadził się początkowo do Augsburga, a następnie do Hamburga gdzie zmarł w 1978 r. Matka Mietka Pempera cudem przeżyła obóz koncentracyjny Auschwitz. Jednak od tamtego czasu leżała w łóżku i wymagała stałej opieki. Regina Pemper zmarła w 1953 r. i została pochowana w Krakowie. Ojciec Mietka Pempera nie był w stanie odbudować swojej firmy i ściągnąć długów. Ciężar utrzymania rodziny spadł więc na Mietka.

Dokumenty Jakuba Pempera
Dokumenty Jakuba Pempera
Drzewo genealogiczne rodziny Pemper (wersja odręczna lub maszynopis)

Studia i praca zawodowa

Mietek Pemper
Mietek Pemper
Mietek Pemper z profesorem dr Johannesem Hampelem, uniwersytet w Augsburgu
Mietek Pemper z profesorem dr Johannesem Hampelem, uniwersytet w Augsburgu

Mietek Pemper podejmował się każdej pracy i jednocześnie powrócił na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym. W 1948 r. Pemper napisał swoją pracę magisterską na temat niemieckich teorii bilansowych. Działalność jako tłumacz w licznych procesach przeciwko nazistowskim zbrodniarzom pozwoliła mu na zaznajomienie się z sytuacją panującą w innych obozach. Po ukończeniu studiów Mietek Pemper otrzymał pracę jako asystent przy katedrze rachunkowości i analizy finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego. Ponadto nauczał jako docent nieetatowy wykładając na temat systemów rozliczeniowych przemysłowego rozliczania kosztów. W końcu Mietek Pemper otrzymał posadę kierownika wydziału w biurze organizacji rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Legitymacja Mietka Pempera z Akademii Handlowej w Krakowie, 1949 r.
Legitymacja Mietka Pempera z Akademii Handlowej w Krakowie, 1949 r.
Dokumenty Jakuba Pempera
Dokumenty Jakuba Pempera

Dodatkowe studia socjologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Od 1945 r. Mietek Pemper zapisał się na dodatkowe studia socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki tym studiom chciał lepiej zrozumieć społeczno-psychologiczne mechanizmy, które doprowadzały do gruntownych zmian całych narodów bądź części narodów umożliwiających takie zachowanie jak w przypadku Amona Götha, Josefa Mengele czy innych członków SS. Po kilku semestrach na polecenie Andriej Żdanowa, członka wydziału ds. Kultury i Ideologii w Komitecie Centralnym, wydział socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego został zamknięty.

Ponowne pogromy żydowskie

Rozpaczająca kobieta przed trumnami z ciałami Żydów zamordowanych podczas kieleckiego pogromu, 6 lipiec 1946 r.
Rozpaczająca kobieta przed trumnami z ciałami Żydów zamordowanych podczas kieleckiego pogromu, 6 lipiec 1946 r.


W lipcu 1945 r. doszło w Krakowie do pewnego rodzaju pogromu przeciwko Żydom, którzy chcieli odzyskać swoje majątki od Polaków. Następstwem tych żądań była eskalacja przemocy. Wiosną 1946 r. dziesiątki Żydów stały się ofiarami masakry pod Kielcami. Rodzina Mietka Pempera mieszkała u jednego z kuzynów ze strony matki, który przeżył wojnę na „aryjskich” papierach. Początkowo cała rodzina mieszkała w jednym pokoju do momentu, aż Mietek zaczął otrzymywać własną pensję.

Legitymacja Mietka Pempera ze zdjęciem
Legitymacja Mietka Pempera ze zdjęciem

Przeprowadzka do Augsburga

Mietek Pemper z redaktorem gazety Donauwörther Zeitung
Mietek Pemper z redaktorem gazety Donauwörther Zeitung
Przyznanie Mietkowi Pemperowi tytułu honorowego obywatela miasta Augburg przez naczelnego burmistrza Paula Wengerta, 29 kwiecień 2007 r.
Przyznanie Mietkowi Pemperowi tytułu honorowego obywatela miasta Augburg przez naczelnego burmistrza Paula Wengerta, 29 kwiecień 2007 r.

Po śmierci matki Mietek i jego ojciec podjęli starania o pozwolenie na wyjazd za granicę. W 1958 r. w ramach programu łączenia rodzin przeprowadzili się ostatecznie do Augsburga. Mietek Pemper opiekował się ojcem i dlatego zrezygnował z wyjazdu do USA. Ponadto Mietek nadal nie poradził sobie psychicznie z pobytem w obozie i niebawem całkowicie zrezygnował z przeprowadzki do USA. W 1963 r., 10 lat po śmierci matki Mietka Pemepra w Augsburgu zmarł także jego ojciec.

Plik wideo: nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Augburg
Persönliche Werkzeuge