Tablica chronologiczna

Aus PemperWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Data Wydarzenie
01.09.1939 Napad Niemiec na Polskę.
06.09.1939 Niemiecka armia wkracza do Krakowa.
26.10.1939 Kraków staje się stolicą Generalnego Gubernatorstwa.
Ende 1939 Schindler przybywa do Krakowa; od 1940 sprawuje funkcję powiernika fabryki emalii w Krakowie – Zabłociu.
30.04.1940 Utworzenie getta w Krakowie.
Mai 1940 „Dobrowolne“ przesiedlenie 40 000 Żydów do innych miejsc na terenie Generalnego Gubernatorstwa; w Krakowie pozostaje jedynie 15 000 Żydów.
Juni 1940 Utworzenie obozu w Auschwitz.
06.03.- 20.03.1940 Utworzenie getta w Krakowie na powierzchni 600 x 400 metrów.
14.10.1941 Deportacja Żydów z Niemiec.
20.01.1942 Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej: konferencja w Wannsee.
01.06.1942 Zamknięcie getta w Krakowie: pierwsza fala deportacji 6000 Żydów do obozu zagłady w Bełżcu, rozstrzelanie 300 Żydów na terenie getta.
08.06.1942 Druga fala deportacji z getta w Krakowie.
jesień 1942 Początek przesiedlania z getta w Krakowie do obozu pracy przymusowej w Płaszowie.
27.10-28.10.1942 3 fala deportacji z getta w Krakowie 7000 Żydów do Auschwitz i do Bełżcza; natychmiastowe rozstrzelanie 600 Żydów; zamknięcie szpitala i domu dziecka przy ul. Józefińskiej; pomniejszenie obszaru getta i podzielenie getta na getto A i B.
02.02.1943 Kapitulacja niemieckiej armii pod Stalingradem.
11.02.1943 Przyjazd Götha z Lublina do Krakowa.
13.03.1943 Likwidacja getta w Krakowie: przesiedlenie Żydów zdolnych do pracy z getta A do Płaszowa.
14.03.1943 Deportacja 2300 Żydów z getta B do Auschwitz, 700 ludzi umiera podczas masakry na terenie getta
Sommer 1943 Przeniesienie ostatniego „oddziału sprzątającego” z getta w Krakowie do Płaszowa
10.01.1944 Przekształcenie obozu pracy przymusowej w Płaszowie na obóz koncentracyjny.
07.05.1944 „Apel zdrowotny“ w obozie koncentracyjnym w Płaszowie: rejestracja Żydów niezdolnych do pracy (dzieci, osoby starsze i chore).
14.05.1944 Deportacja 1500 Żydów, głownie dzieci, starców i chorych, z Płaszowa do Auschwitz.
08.07.1944 Deportacja ponad 400 000 Żydów węgierskich do Auschwitz.
lato 1944 W obozie koncentracyjnym w Płaszowie zostaje odnotowana najwyższa liczebność więźniów: 25 000.
sierpień 1944 Deportacje z Płaszowa do Mauthausen i Stutthofu.
13.09.1944 Aresztowanie Götha we Wiedniu, postepowanie przed sądem SS i policji – zarzut przestępstwa dewizowe, powołanie Arnold Büscher na nowego komendanta obozu w Płaszowie.
koniec września / początek października 1944 Stworzenie list Schindlera.
15.10.1944 Transport mężczyzn z obozu koncentracyjnego w Płaszowie do obozu koncentracyjnego Groß-Rosen.
22.10.1944 Transport kobiet do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
22.10.1944 Przyjazd mężczyzn z obozu koncentracyjnego Groß-Rosen do Brünnlitz.
02.11.1944 Przyjazd 300 kobiet z obozu koncentracyjnego Auschwitz do Brünnlitz.
14.10.1944 Ostatnie deportacje z obozu koncentracyjnego w Płaszowie do Auschwitz. W Płaszowie zamordowano łącznie 800 osób.
13.05.1949 Wyzwolenie obozu w Brünnlitz przez armię radziecką.
Persönliche Werkzeuge