Rozdział 14 - Relacja Izaaka Sterna

Aus PemperWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
<- Vorhergehendes Kapitel lesen
Mietek Pemper przemawia w Monachium
Mietek Pemper przemawia w Monachium
dr Ball-Kaduri
dr Ball-Kaduri
Cytat z listu ochronnego Schindlera
Cytat z listu ochronnego Schindlera

W 1956 r. Izaak Stern i dr Ball-Kaduri opracowali ok. 50-stronnicową pisemną relację (patrz lista poniżej), która znajduje się w archiwum Jad Waszem w Jerozolimie. Na stronach 26-28 Izaak Stern opisuje siebie jako architekta i głównego motywatora utrzymania obozu w Płaszowie oraz zamianę statusu tego z obozu pracy przymusowej na obóz koncentracyjny. Prof. Viktoria Hertling analizując aspekty językowe, fakty historyczne, podział kompetencji itd. doszła do następujących wniosków :

Izaak Stern należał do zaufanych osób z kręgu Oskara Schindlera i był jedną z ważnych osób, które w maju 1945 r. w Brünnlitz podpisały szczególny list (patrz poniżej, pod zdjęciem Izaaka Sterna), który miał umożliwić dalsze powojenne życie ich wybawcom: Oskarowi i Emilii Schindler. Zasługi Izaaka Sterna nie podlegają żadnym wątpliwościom. Jednak nie są one związane ze staraniami mającymi na celu utrzymanie obozu w 1943 r. Izaak Stern nie miał z tym nic wspólnego.“[1]
Ostatnia strona relacji dr Ball-Kaduri
Ostatnia strona relacji dr Ball-Kaduri

Ostatnia strona relacji dr Ball-Kaduri Charakterystyczną cechą Mietka Pempera był fakt, że jedynie pośrednio podważał stwierdzenia Izaaka Sterna. Według wypowiedzi prof. dr Victorii Hertling Mietek Pemper dopiero w 2005 r. dowiedział się o istnieniu „raportu Sterna”. Mietek Pemper w żadnym stopniu nie zamierzał pomniejszać zasług swojego przyjaciela. Jednak fakt, iż Stern przywłaszczył sobie zasługę przeniesienia obozu koncentracyjnego do Brünlitz musiał być silnym ciosem dla Pempera. Faktycznie Stern nie miał z tym nic wspólnego.Komunikat prasowy na temat śmierci Mietka Pempera z 7 lipca 2011 r.

Cała relacja dr Ball-Kaduri z grudnia 1956 r., wypowiedź świadka Izaaka Sterna, Tel Awiw.“
List do dr Ball-Kaduri (napisany przez Oskara Schindelra)

Przypisy

  1. Mietek Pemper, Der Rettende Weg, Hamburg 2005, S. 269-274, tutaj s 274
Persönliche Werkzeuge